پودر زعفران 4 بسته ساشه 250 میلی گرمی ـ  1 گرم

پودر زعفران 4 بسته ساشه 250 میلی گرمی ـ 1 گرم

فروشنده
نوین زعفران
قیمت
$5.00
قیمت فروش
$5.00

زعفران ساییده شده (پودر) در 4 بسته ساشه 250 میلی گرمی جمعا به وزن 1 گرم
به دست آمده از زعفران سرگل درجه یک